• Bez kategorii

  Jakie są rodzaje pytań w języku angielskim?

  Wszystkie zdania w języku angielskim wyrażają stwierdzenie, zaprzeczenie lub pytanie. W języku angielskim istnieje pewna kolejność słów w zdaniu: najpierw pojawia się podmiot, po nim orzecznik, a następnie dodatek i reszta zdania, ale ta kolejność słów jest naruszana w zdaniu…

 • Bez kategorii

  Jak używać czasowników modalnych must, have to, may, might

  Czasowniki modalne angielski to niewielka grupa specjalnych czasowników, które nie wyrażają wprost działania lub stanu, ale odzwierciedlają stosunek mówcy do działania. W języku polskim używa się do tego zwykłych czasowników: mogę, jestem w stanie, muszę, pozwalam. Samo działanie wyraża się…

 • Bez kategorii

  Odmiana czasownika „TO BE”

  Czasownik „to be”, który dzisiaj omówimy to najczęściej używany czasownik w języku angielskim oraz podstawowe słówko, które powinien znać każdy, kto chce uczyć się języka angielskiego. Czasownik „być”, czyli „to be” w języku angielskim występuje w trzech formach: „am”, „are”…