• Bez kategorii

    Co to jest gerund i infinitive w języku angielskim?

    Bezokolicznik to czasownik z „to” na początku. Na przykład: „to do”, „to sleep”, „to love” oraz „to create”. Jest to najprostsza forma czasownika, którą musisz odmieniać, aby logicznie pasowała do zdań. Na przykład, „She sleeps” nie zawiera bezokolicznika czasownika „to…