Bez kategorii

Jak podziękować po angielsku w różnych sytuacjach

Nie jest tajemnicą, że język angielski jest jednym z najbardziej powszechnych języków na całym świecie – można się w nim porozumieć praktycznie na każdym kontynencie. Co istotne, jednym z pierwszy słów w języku ojczystym, których uczy się dziecko, jest „dziękuję”. Jest  to całkowicie zrozumiałe, ponieważ ten wyraz jest jednym z najprostszych przejawów uprzejmości człowieka. Jednocześnie z całą pewnością należy do jednych z najczęściej używanych. Podziękowanie po angielsku nie jest jednak aż tak proste, jakby się mogło wydawać. Trzeba wiedzieć, w jakich sytuacjach jak podziękować. Postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania na łamach niniejszego artykułu, mając nadzieję, że po jego przeczytaniu, każdy będzie potrafił poprawnie dziękować.

Podziękowanie zwyczajne

Podziękowania składa się wielokrotnie w ciągu każdego dnia, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Przykładowo, w sklepie po skasowaniu przez pracownika zakupów, bardzo często zamiast pożegnania mówimy: „bardzo dziękuję”. Nie inaczej jest w krajach anglojęzycznych, w używa się zwrotów: „Thank you” lub w skrócie „Thanks”. Co oczywiste, można dodać po wskazanych wyrażeniach: „a lot” albo „so much”, żeby jeszcze wyraziściej przekazać, jak bardzo jesteśmy wdzięczni drugiej osobie za poświęcony czas lub wykonane zadanie. W zależności od sytuacji, można również dodać zdanie lub dwa, niejako tłumaczące za co konkretnie dziękujemy: „Thanks for remembering about my birthday” – „Dziękuję za pamięć o moich urodzinach”. Można również dodatkowo dowartościować rozmówcę. Przykładowo: „I couldn’t have done it without you” – „nie udałoby mi się tego zrobić bez ciebie”. Można również ograniczyć się do wyrażenia wdzięczności poprzez dodanie zwrotu: „That’s very kind of you” – „Bardzo miło z Twojej strony”. Jak to w języku angielskim bywa, generalnie przy nieformalnych okazjach można praktycznie w dowolny sposób podziękować danej osobie, nie używając wyszukanych słów oraz wyrafinowanego stylu.

Podziękowania oficjalne

W oficjalnych sytuacjach, nie ma również konieczności stosowania się do wyrafinowanego stylu i szyku wypowiedzi. Warto jednak wskazać na zwrot, który niewątpliwie kojarzy się z językiem formalnym: „I am much obliged to you for your help” – „jestem zobowiązany w stosunku do ciebie za twą pomoc”. Z kolei w sytuacji, gdy przykładowo prowadzi się prelekcję na konferencji, w której udział bierze więcej osób, warto na zakończenie powiedzieć: „I would like to thank everyone for coming here today” – „Chciałbym bardzo podziękować wszystkim zgromadzonym za przyjście w dniu dzisiejszym”. Z kolei dziękując za wiadomość, można napisać: „I would like to thank you a lot for your message” – „dziękuję bardzo za wiadomość”. Co więcej, podziękowania oficjalne warto składać jak najczęściej i to w szczególności osobom nam podległym – w ten sposób można je dowartościować oraz przekazać im, że ich praca jest dla nas ważna.

Podsumowanie

Słowo „dziękuję” jest krótkie i łatwe do zapamiętania. Z pewnością warto je wykorzystywać dzień w dzień. W ten sposób przekazujemy innym osobom, spotykanym w najróżniejszych sytuacjach i miejscach, że mimo ich nieznajomości, są dla nas ważne. Umiejętność dziękowania jest również wyrazem dobrych manier. Dlatego też mamy nadzieję, że dzięki lekturze powyższego tekstu, każdy będzie wiedział, jak podziękować po angielsku.

Jeden komentarz

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *