Bez kategorii

Jak przedstawić się po angielsku?

W dzisiejszych czasach, znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest nie tylko przydatną umiejętnością, którą śmiało można sobie wpisać w CV lub list motywacyjny, ale wręcz koniecznością, bez której ciężko otrzymać wymarzoną pracę. Dlatego też tak ważnym jest nie tylko opanowanie tego języka w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, ale również szlifowanie i utrwalanie poprzez zapewnienie stałego kontaktu z tymże językiem. Niezwykle istotną umiejętnością jest niewątpliwie nieskrępowane przestawianie się, które może sprawiać problemy. Dlatego też w niniejszym artykule poruszymy tematykę, jak się przedstawić po angielsku, podając parę przydatnych przykładów. Mamy nadzieję, że poniższa lektura rozwieje wszystkie wątpliwości w tym zakresie i pomoże swobodnie zawiązywać nowe znajomości – zarówno towarzysko jak i biznesowo.

Przedstawienie się w relacjach towarzyskich

Przede wszystkim bez względu na fakt, czy przedstawiamy się prowadząc konwersację z drugą osobą, czy też przykładowo poprzez wiadomość elektroniczną, struktura i forma są w zasadzie niezmienne. Dlatego też nie ma sensu dokonywać jakiegokolwiek podziału na pisemne lub ustne przedstawienie się. W relacjach towarzyskich – podobnie jak w przypadku przygotowywania listu nieformalnego – nie jest konieczne stosowania specjalnego, wyrafinowanego szyku. W zasadzie można dowolnie wybrać interesujące zagadnienie, które się przekaże drugiej stronie. Co oczywiste, wskazane jest wykorzystanie doskonale znanych przez wszystkich zwrotów „I am/I/m” lub „My name is”. Przed tym warto skrócić dystans i powiedzieć lub napisać: „It is a pleasure to meet you”. Po przedstawieniu się z imienia, warto również dodać parę zdań, informując rozmówcę o swojej osobie. Przykładowo: „I come from Poland” (oczywiście jeżeli rozmawiamy z osobą spoza naszego kraju), I live in Warsaw” i tym podobne. Co oczywiste, rozwinięcie wypowiedzi zależne jest od sytuacji – w przypadku, gdy spotykamy daną osobę po raz pierwszy na przykład w klubie, nie warto wchodzić od razu na górnolotne tematy typu sztuka czy też fizyka kwantowa. Lepiej po prostu porozmawiać choćby o puszczanej w tym miejscu muzyce. Z kolei przedstawiając się przy okazji toczącej się konferencji naukowej na studiach, raczej nieadekwatnym będzie toczenie rozmowy o ulubionym klubie sportowym lub ekscytujących wyprawach ze znajomymi. Pamiętajmy, że pierwsze wrażenie jest bardzo ważne i nie warto go niszczyć poprzez poruszanie zbyt wykwintnych lub przeciwnie – błahych tematów.

Przedstawienie się w relacjach biznesowych

Przechodząc do omówienia zasad przedstawiania się w życiu zawodowym, przede wszystkim koniecznym jest przekazanie informacji istotnych z punktu widzenia celu rozmowy lub wiadomości. Zazwyczaj polecenie: przedstaw się po angielsku, może się pojawić na rozmowach rekrutacyjnych. Trzeba wiedzieć, że potencjalnego pracodawcy nie interesuje zazwyczaj, czy dana osoba preferuje psy czy koty. Trzeba rzeczowo powiedzieć: „My name is …” i następnie przejść do wskazania swojego stanowiska pracy, atutów oraz umiejętności. Przykładowo: „I work as an insurance agent”, „I have ten years of experience in this position”, „I am fluent in both spoken and written English”, „I graduated from the University of Warsaw”. Dodawanie niepotrzebnych informacji niepotrzebnie może zaburzyć obraz danej osoby z perspektywy rozmówcy. Ponadto może spowodować, że będziemy uznawani za nadmiernie rozgadanych, co nie zawsze jest dobrą cechą. Dlatego najważniejsze jest ograniczenie się do najważniejszych zagadnień.

Podsumowanie

Przedstawianie po angielsku nie jest skomplikowane. Trzeba jednak przemyśleć, co się chce powiedzieć. Uniknie się w ten sposób zasypywania rozmówcy nie istotnymi informacjami. Polecić należy ćwiczenie przedstawiania się przykładowo przed lustrem lub przygotowanie całej jego treści w formie pisemnej, którą można później wielokrotnie wykorzystać. Mamy głęboką nadzieję, że choć trochę pomogliśmy i przypomnieliśmy każdemu zasady poprawnego przedstawiania się po angielsku.

Jeden komentarz

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *