Bez kategorii

Jakie są rodzaje pytań w języku angielskim?

Wszystkie zdania w języku angielskim wyrażają stwierdzenie, zaprzeczenie lub pytanie. W języku angielskim istnieje pewna kolejność słów w zdaniu: najpierw pojawia się podmiot, po nim orzecznik, a następnie dodatek i reszta zdania, ale ta kolejność słów jest naruszana w zdaniu pytającym. Pytanie może zaczynać się od słowa pytającego lub czasownika pomocniczego a następnie pojawia się podmiot, predykat, dopełnienie i reszta zdania. W języku angielskim jest pięć rodzajów pytań:

 1. Pytanie ogólne

Jeśli na pytanie należy odpowiedzieć ” tak ” lub „nie”, jest to pytanie ogólne. Schemat takiego pytania wygląda następująco:

Czasownik pomocniczy lub modalny + podmiot + orzecznik + dopełnienie + reszta zdania.

 • Do you play computer games? – Grasz w gry komputerowe?
 • Can you do it for me? – Możesz to dla mnie zrobić?
 1. Pytanie szczegółowe

Na takie pytanie nie da się po prostu odpowiedzieć „tak” lub „nie”. Wymaga ono szczegółowej odpowiedzi. Pytanie szczegółowe w języku angielskim różni się tym, że może być zadawane każdemu członkowi zdania. Kolejność słów w takich pytaniach jest taka sama jak zwykle, tylko na początku należy umieścić jedno ze słów pytających:

 • What? – Co?
 • When? – Kiedy?
 • Where? – Gdzie?
 • Why? – Dlaczego?
 • Which? – Który?

Schemat, według którego budowane jest pytanie szczegółowe:

Słowo pytające + czasownik pomocniczy lub modalny + podmiot + orzecznik + dopełnienie + reszta zdania.

 • Where are you going? – Dokąd idziesz?
 • What do you want to read)?  Co chcesz poczytać?
 • When did you leave the house? – Kiedy wyszedłeś z domu?

Pytanie alternatywne

Pytanie alternatywne oznacza, że w pytaniu zawarty jest wybór między dwiema opcjami. Takie pytanie można zadać każdemu członkowi zdania. Konstrukcja jest taka sama jak w ogólnym pytaniu, ale należy nie zapomnieć o umieszczeniu cząstki or tam, gdzie jest to konieczne.

Na przykład: Did they finish writing the article in the morning or at night? – Skończyli pisać artykuł rano czy wieczorem?

Did they finish writing or reading the article? – Skończyli pisać lub czytać artykuł?

Pytanie dorzucone

Kolejność słów w takim pytaniu jest prosta, jak w zwykłym zdaniu, i dopiero na końcu takiego zdania znajduje się pytanie dorzucane – nazywa się tag question -, które w przetłumaczeniu brzmi jako „czyż nie?”/” tak?». Aby utworzyć tag-question, czasownik pomocniczy i podmiot należy umieścić na końcu zdania. Istnieją dwa sposoby tworzenia takiego pytania w języku angielskim:

 • Początek zdania jest twierdzący + krótkie pytanie negatywne.

He reads a book, doesn’t he? – Czyta książkę, prawda?

His friend is German, isn’t he? – Jego przyjaciel jest Niemcem, prawda?

 • Początek zdania jest negatywny + krótkie pytanie pozytywne.

She doesn’t go to the church, does she? – Nie chodzi do kościoła, prawda?

He is not at the meeting, is he? – Nie jest na spotkaniu, prawda?

Jak widać, w większości przypadków autor pytania zna odpowiedź, ale po prostu chce zapytać rozmówcę, pokazać zdziwienie lub nieufność.

Umiejętność poprawnego zadawania pytań jest nieodłączną częścią wiedzy każdej osoby, która się uczy angielskiego. W życiu codziennym nie da się obejść bez zadawania pytań, gdyż poprzez je otrzymujemy potrzebną nam informację.

Jeden komentarz

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *