Bez kategorii

Odmiana czasownika „TO BE”

Czasownik „to be”, który dzisiaj omówimy to najczęściej używany czasownik w języku angielskim oraz podstawowe słówko, które powinien znać każdy, kto chce uczyć się języka angielskiego. Czasownik „być”, czyli „to be” w języku angielskim występuje w trzech formach: „am”, „are” oraz „is”. W czasie Present Simple (teraźniejszym) czasownik „to be” odmienia się następująco:

I am – Ja jestem

You are – Ty jesteś

He/She/It is – On/Ona/To jest

We are – My jesteśmy

You are – Wy jesteście

They are – Oni są

Często, zwłaszcza w codziennych sytuacjach, stosuje się również formy skrócone:

I am – I’m

You are – You’re

He/She/It is – He’s/She’s/It’s

We are – We’re

You are – You’re

They are – They’re

Budowa zdań z czasownikiem TO BE  i odmiana TO BE

W języku angielskim niezwykle ważną rolę odgrywa szyk zdania. Co to oznacza? Szyk zdania określa kolejność, na podstawie której mamy umieścić różne wyrazy w zdaniu, tj na którym miejscu jest czasownik, rzeczownik, przymiotnik itd. W przypadku czasownika „to be”, zajmuje on zawsze miejsce obok podmiotu. Wyjątkiem są pytania, wtedy czasownik „to be” znajduje się przed podmiotem. Poniżej umieszczamy kilka przykładów:

Is she your sister? – Czy ona jest Twoją siostrą?

W powyższym zdaniu, czasownik „to be”(Is) zajmuje pierwsze miejsce, zaraz przed podmiotem (she).

I am really excited. – Jestem naprawdę podekscytowana.

W powyższym przykładzie, czasownik „to be”(am) znajduje się zaraz po podmiocie (I).

You aren’t fair. – Nie jesteś w porządku.

W powyższym zdaniu przeczącym, czasownik „to be” (aren’t) znajduje się zaraz po podmiocie (you).

Dodatkowe przykłady:

Are you hungry? – Czy jesteś głodny?

You look pretty. – Ładnie wyglądasz.

She is nice. – Wydaje się być miłą osobą.

Is it your car? – Czy to Twój samochód?

My mum is very kind. – Moja mama jest bardzo miłą osobą.

Is he your dad? – Czy to Twój tata?

Zdania twierdzące z TO BE

Jak wspomniano powyżej, w przypadku zdań twierdzących, czasownik „to be” znajduje się zawsze po podmiocie. 

She is nice. – Ona jest miła.

He is hungry. – On jest głodny.

I am worried. – Martwię się.

My mum is a lovely person. – Moja mama jest kochana.

He is looking at me. – On na mnie patrzy.

Lora is very smart.  – Lora jest bardzo mądra.

I am a good student. – Jestem dobrym uczniem.

Zdania przeczące z TO BE

Tak jak w przypadku zdań twierdzących, w przypadku zdań przeczących, czasownik „to be” znajduje się zawsze po podmiocie.

You aren’t my friend.  – Nie jesteś moim przyjacielem.

I am not  sick. – Nie jestem chory.

Karol isn’t  sad.  – Karol nie jest smutny.

Mum isn’t cooking dinner. – Mama nie gotuje obiadu.

Ola isn’t sleeping. – Ola nie śpi.

We aren’t brothers. – Nie jesteśmy braćmi.

They aren’t tired. – Oni nie są zmęczeni.

Pytania z TO BE

W przeciwieństwie do zdań twierdzących i przeczących, w przypadku pytań, czasownik „to be” znajduje się przed podmiotem w zdaniu.

Are you serious? – Czy mówisz poważnie?

Is she your friend? – Czy ona jest Twoją koleżanką?

Is he mad at me? – Czy on jest na mnie zły?

Are they real? – Czy oni są prawdziwi?

Is it truth? – Czy to prawda?

Am I really here? – Czy naprawdę tu jestem?

Are we ready? – Czy jesteśmy gotowi?

Podsumowanie

Odmiana czasownika to be nikomu nie powinna sprawiać problemu. To odstawa w języku angielskim i zdecydowanie najczęściej używany czasownik. Aby opanować go do perfekcji należy pamiętać o kilku kwestiach.  Odmiana to be uzależniona jest od osoby oraz tego, czy budujemy zdanie twierdzące, przeczące czy pytające. Czasowniki to be oraz odmiana czasownika be oraz umiejscowienie go w zdaniu uzależnione jest od szyku zdania.  W przypadku zdań twierdzących i przeczących, czasownik be po angielsku będzie się znajdować po podmiocie w zdaniu.  To be odmiana dla pytań w języku angielskim będzie wyglądać inaczej. W pytaniach, czasownik to be będzie znajdować się przed podmiotem.

Jeden komentarz

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *