Bez kategorii

Zalety i wady edukacji online

Nauka zdalna jest jedną z form kształcenia, z której obecnie korzysta wiele osób.

Ktoś chętnie korzysta z takiej formy nauczania, ale są również ci, którzy mają wątpliwości, bo e-learning ma też swoje przeciwwskazania. Dlatego dziś wyszczególnimy, jakie są zalety i wady edukacji online.

Zanim zaczniemy, zalecamy zapoznać się z głównymi cechami edukacji online.

Zalety edukacji online

1. Wygoda

Nauka zdalna jest wygodna, ponieważ student nie musi podróżować do innego miejsca, aby uczestniczyć na zajęciach wystarczy tylko podłączyć się do internetu w zaciszu swojego domu lub innym miejscu, które uczeń uzna za odpowiednie i otrzymywać informację i wiedzę w tej lub innej dziedzinie.

Każdy student łączy się w wybranym przez siebie czasie i wybiera taki harmonogram nauki, który mu najbardziej odpowiada oraz nie koliduje z jego innymi zajęciami. Tutaj możemy dostrzec elastyczną naturę kształcenia na odległość.

2. Ekonomia

Do zalet wirtualnej edukacji należy zaliczyć jej opłacalność. Uczestnik (student) oszczędza pieniądze na posiłkach, napojach i dojeździe.

Ponadto, studenci przesyłają swoje zadania za pomocą poczty elektronicznej lub aplikacji, za pomocą których komunikują się z nauczycielem, unikając w ten sposób wydatków na drukowanie i zakup książek.

3. Prędkość

Treść jest przekazywana natychmiast, co sprzyja sprzężeniu zwrotnemu. Każdy z uczestników może w bardzo krótkim czasie rozwiać swoje wątpliwości w jakimś zagadnieniu lub rozwinąć dowolną informację. 

Odbiór wyników ocen jest równie natychmiastowy, co skraca czas oczekiwania na poznanie oceny przez studentów.

4. Specjaliści

Dzięki temu, że instytucje edukacyjne nie są ograniczone jednym regionem geograficznym, mogą uzyskać dostęp do zagranicznych specjalistów o lepszym wykształceniu.

5. Elastyczność

Istnieje możliwość studiowania w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na świecie, co sprzyja przenikaniu się kultur i wymianie wiedzy.

6. Aktualizowanie strony

Dzięki tej metodzie kształcenia na odległość, informacje zawarte w materiałach (przewodnikach, slajdach, itp.) mogą być łatwo aktualizowane.

Materiał jest zdigitalizowany, co ułatwia wprowadzanie nowości, nawet w trakcie zajęć.

7. Personalizacja

Każdy student minimalizuje strach przed zadawaniem pytań nauczycielowi, ponieważ otrzymuje indywidualną uwagę, co zapewnia więcej informacji zwrotnych. Pytania krążą wokół wątpliwości, jakie istnieją przy wykonywaniu zadań i ocen.

Wady edukacji online

1. Wyposażenie badawcze

Ponieważ istnieje fizyczna odległość, odpowiedzialność za naukę jest bardziej indywidualna. Samodzielne studiowanie jest uważane za jedną z wad wirtualnej edukacji, ponieważ może prowadzić do zniechęcenia wśród uczących się.

Każdy uczeń musi mieć jasność co do tego, że sam musi się zdyscyplinować. Istotne jest, aby sporządzić plan studiów i trzymać się go. Ponadto, powinien uzupełniać swoją edukację poprzez poszukiwanie dodatkowych informacji. Taka edukacja potrzebuje indywidualnego podejścia do nauki.

2. Wymaga czasu spędzonego przed komputerem.

Jedną z wad edukacji online jest to, że wymaga ona od uczestnika przebywania przed komputerem przez kilka godzin. Taka sytuacja może powodować problemy ze wzrokiem i bóle mięśni u ucznia. Warto pamiętać o zasadach i ograniczeniach pracy przed komputerem, a szczególnie o dozwolonej długości pracy przed ekranem, dotrzymywanie regularnych przerw oraz ćwiczeń wzrokowych.

3. Izolacja społeczna

Ta wada edukacji online jest związana z samodzielnym studiowaniem. Spędzając tak dużo czasu przed komputerem, uczniowie mogą izolować się od otoczenia.

Co więcej, w tej metodzie kształcenia nie twarzą w twarz, interakcja między studentami nie zawsze jest zagwarantowana. Dlatego ważne jest, aby nauczyciel wspierał tę interakcję za pomocą różnych narzędzi i strategii.

4. Przerwy techniczne

W przypadku gdy komputer lub połączenie internetowe ulegnie awarii, uczeń lub nauczyciel nie będą w stanie współdziałać, jeżeli oczywiście nie ma alternatywnego sposobu prowadzenia zajęć.

5. Potrzeba w oprogramowaniu

Istnieją różne rodzaje oprogramowania do nauki zdalnej. Student może jednak nie mieć odpowiedniego lub zainstalowanego oprogramowania na komputerze, które jest potrzebne dla rozwiązywania ćwiczeń lub pytań online.

Opcje oprogramowania do prowadzenia zajęć online można znaleźć na naszej platformie.

6. Problemy z harmonogramem

Choć przy zmniejszonej liczbie możliwości, może się zdarzyć, że student nie połączy się w czasie wykładu, z którego nie uzyska ważnych informacji. Ta niedogodność może mieć wpływ na ocenę końcową.

Są to najbardziej istotne cechy edukacji online. Zalecamy, abyś zwrócił szczególną uwagę na pierwsze 5 zalet i wad edukacji online, które przedstawiliśmy tutaj.

Masz już niezbędne informacje na temat zalet i wad edukacji online. Teraz możesz zdecydować, czy ten tryb studiów jest dla Ciebie odpowiedni, czy też nie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *